Vzdělávací akci tradičně připravil primariát Specializované psychiatrie IV. pod vedením primáře MUDr. Tomáše Turka a vrchního ošetřovatele Bc. Libora Klementa.

Program odborné prezentace obsahoval semináře na téma Fakta, která bychom měli znát při léčbě chronických ran, Paliativní přístup a léčba bolesti u nevyléčitelných nemocných a Ošetřovatelská péče o pacienta s karcinomem jícnu. Součástí programu byla prezentace pomůcek pro imobilního pacienta, novinky antidekubitních pomůcek a přípravky enterální výživy pro onkologické pacienty.

Dekubitus (proleženina) je poškození tkáně vyvolané tlakem vnějšího prostředí proti kosti. Rozsah poškození tkáně je závislý na době a intenzitě tlaku, na odolnosti organizmu a na vlivu vnějšího prostředí. Riziko vzniku dekubitů stále zůstává významným problémem zdravotnické péče nejen naší nemocnice ale celého světa.

Po oba dva dny bylo možno zhlédnout výstavku ručních prací gerontopsychiatrických pacientů, kterou připravila ergoterapeutka Irena Hanzalová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.