U příležitosti Světového dne boje proti dekubitům byl v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice (PNHoB) ve dnech 20. až 23. listopadu uspořádán II. ročník Odborné prezentace hojení ran. Tuto zajímavou aktivitu zaměřenou na problematiku dekubitů (proleženin) a na to, jak jim předcházet, připravilo oddělení gerontopsychiatrie PNHoB pod vedením Bc. Libora Klementa.

Program dvoudenní akce se skládal z ukázky antidekubitních pomůcek a přípravků na ochranu pokožky a odborných prezentací. Ty byly věnovány především nelékařskému zdravotnickému personálu a zaměřily se na ošetřovatelskou péči o pacienta s bércovým vředem, s malnutricí (podvýživou) a na péči o onkologického pacienta.

Dekubit je defekt měkkých tkání v důsledku jejich špatného prokrvení a jeho vznik se v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice sleduje kontinuálně, jako jedno z důležitých kritérií poskytování ošetřovatelské péče. Riziko vzniku dekubitů stále zůstává významným problémem zdravotnické péče na celém světě, avšak NIHIL VOLENTI DEFFICILE – Nic není obtížné pro toho, kdo chce.

Zpestřením akce byla mini výstavka dobových fotografií nemocnice z počátku 20. století a výrobky pacientů s vánoční tematikou. Odborná prezentace hojení ran se stala další významnou vzdělávací aktivitou hornobeřkovické psychiatrické nemocnice, která si velmi zakládá na kontinuální erudici svých zaměstnanců.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.