Císař Ploskovice i nedaleké Zákupy využíval po své abdikaci v letech 1854 až 1878. Poté majetek přešel na jeho synovce, císaře Františka Josefa I. Habsburkové je využívali jen občas.

Státním zámkem se Ploskovice staly již v roce 1918, veřejnosti byly zpřístupněny až v 60. letech minulého století. Po válce tu sídlil i státní statek.

V listopadu 1918 chtěl německý Bürgerwehr z Litoměřic Ploskovice odtrhnout spolu se sudetským územím od nově vzniklého státu. Němci to tu značně zdevastovali. Za protektorátu v zámku sídlila partajní politická škola (Napola).

Rozhazovačná hraběnka tu utopila milión

Než se tak stalo, uběhlo pod kopci Českého středohoří mnoho času a v nedalekých Litoměřicích v Labi hodně vody. První doklady o Ploskovicku jsou o malé tvrzi, Ploskovice se zapsaly i do dějin.

Adam Ploskovský z Drahonic se soudil se svým sousedem Daliborem z Kozojed. Ploskovský prý velmi ustiskoval poddané, ti se vzbouřili a utekli k Daliborovi, alespoň ve verzi Jiráskových Starých pověstí českých. Pravděpodobnější je, že Dalibor malé povstání podnítil, aby se zmocnil vedlejšího majetku. Houslová nouze na Pražském hradě je opět v režii hronovského literáta a upravovatele dějů, doba si žádala činy hodné rytířských reků Čechů.

Po Bílé hoře byl majetek cílem mnoha vítězů na císařské straně, například neuspěl Valdštejn, v roce 1663 panství získal sasko-lauenburský vévoda Julius Heinrich.

To byl na zámku ještě klid, vítr tam vnesla až jeho vnučka, toskánská vévodkyně Anna Marie Františka. Po rozpadu manželství se ze Zákup přestěhovala na Ploskovice, od roku 1720 začala s jejich monumentální přestavbou. „Tunel Ploskovice“ údajně spolkl na tu dobu neuvěřitelnou sumu milion zlatých. Aby na to nikdo nepřišel, spálila účty. Už tenkrát! S doklady zmizelo i jméno stavitele, kdo nádheru spáchal, se vedou dohady. Možná Dienzenhoferové, výmalba je od V. V. Reinnera.

Objekt je to přenáramný, točilo se tu nesčetně tuzemských i zahraničních filmů. Namátkou – Čertova nevěsta, Duch nad zlato, Jezerní královna, Odcházení, Jára Cimrman, ležící spící, Rusalka, část seriálu První republika, Amadeus, Červený bedrník, klip tu točila i Celine Dion.

Dobrotivý hlupáček

Zámek je velkou barokní vilou uprostřed nádherné zahrady, nynější podobu získal až po roce 1848, kdy se habsburský dům zbavil Ferdinanda Dobrotivého, kterému Vídeňáci říkali Hlupáček.

Dětinský epileptik, ovládající pět jazyků, se k panování nehodil. Koktal, nikdo mu nerozuměl, logika uvažování pro něj nebyla. Češi ho měli rádi, ale to bylo tak všechno. „Jen kdybych se nemusel pořád podepisovat,” říkal na vladařské povinnosti. Dobráček skončil jako abdikant na Pražském hradě, ve městě rozdával dětem bonbóny. Ploskovice a Zákupy pro excísaře přestavěl Josef Bělský, výtvarně vyzdobili J. Navrátil a V. Levý.

Zámecká instalace je zaměřena na Ferdinanda, navštěvují se i umělé jeskyně a zahrada.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.