Jako pedagog se v 70. letech zasadil o vznik samostatného předmětu vázání a aranžování květin (dnes floristika), které bylo do té doby jen součástí předmětu květinářství. Plně si uvědomoval, že to však nepostačí pro růst a podporu mladých talentů. Založil tedy soutěž pro studenty, která dodnes nese název Děčínská kotva.

U vzniku soutěže po jeho boku stála manželka Dagmar. Připravovala studentky a studenty na soutěž a je nutné podotknout, že velice dobře. Vždy se umísťovali na předních místech tabulek v každém ročníku. Manželé Kubíčkovi společně organizovali Děčínskou kotvu po dlouhých 30 let.

Ing. Antonín Kubíček se narodil 8. září 1933 v zemědělské rodině v obci Klapý u Libochovic, kde také navštěvoval měšťanskou školu. Předem bylo určeno, že se bude ubírat obdobným směrem a nakonec z toho bylo zahradnictví. Po ukončení studií v roce 1959 nastoupil na umístěnku, jako učitel odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě. Rozhodně jemu patří velký dík za vznik školní laboratoře pro technologii ovoce a zeleniny, založení mechanizační dílny s vozovým parkem a stroji. Některé traktory dokonce sám přivezl z Brna po vlastní ose. Vazárna pro praktická cvičení a učebna ochrany rostlin se také váže k jeho působení. Jeho nadšení a obětavost válcovalo i oponenty. Inicioval setkání studentů třetích a čtvrtých ročníků s nejlepšími profesionálními aranžéry.

S manželkou Dagmar se seznámil již na vysoké škole a společně působili na Střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě, a to až do odchodu do důchodu.

Za svou dlouholetou odbornou i pedagogickou činnost byl oceněn mnoha uznáními a medailemi. Byl zakládajícím členem Svazu floristů. V roce 1997 byl jmenován čestným členem Svazu floristov a kvetinarov Slovenské republiky a v roce 2011 se stal čestným členem Svazu květinářů a floristů ČR.

Ing. Dagmar Kubíčková se narodila 8. října 1937 v Náchodě v úřednické rodině. K zahradnické profesi ji přivedl dědeček, který byl nadšeným ovocnářem amatérem. V roce 1961 absolvovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, kde se seznámila se svým budoucím partnerem Antonínem. Po svatbě ho následovala jako učitelka odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnickou školu v Děčíně-Libverdě. Společně s manželem vybudovali rozsáhlé sbírky trvalek tzv. políčka, kde se nacházelo 800 druhů a kultivarů trvalek, 350 kultivarů kosatců a 90 odrůd denivek. Aby byl k dispozici rostlinný materiál pro aranžování, na volné ploše bylo vysázeno na 10000 cibulí narcisů a tulipánů, většinou získány po rychlené ze zahradnických podniků.

V rodinné tradici pokračuje syn Pavel, který pracuje společně s otcem v zahrádkářské prodejně a dcera Olga vyučuje na Střední škole zahradnické a zemědělské Děčín-Libverdě a po svém otci převzala také organizaci soutěže Děčínská kotva.

Nejlepší floristé ČR změří letos své síly a dovednosti ve dnech 14. – 15. 5. 2014. Výstava soutěžních vazeb navazuje na samotnou soutěž a potrvá do 18. 5. 2014.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.