Návštěvníci mohou vidět přes 40 exponátů dřevěných kolečkových hodin zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století.

Sbírka Miloše Klikara seznámí návštěvníky se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými mechanismy, tanečními figurkami, skleněnými zvonky a ciferníky s lidovým dekorem. Koncepce výstavy Hodiny ze Schwarzwaldu ukáže nejprve běžnou hodinářskou produkci 2. poloviny 19. století. Zvláště zajímavé jsou „mrkačky“, tedy ciferníky s portréty doplněné o mechanismus pohybu očí spojený s kyvadlem.

Významnou částí výstavy jsou hodiny s pohyby (automaty). Vedle hodin se zvoníky a ševcem spravujícím boty upoutají jistě i kukačky. Nejstarší z nich, typické svou velkou malovanou kukačkou, jsou z období kolem roku 1730. Výstavu doplňují hodiny hrací se skleněnými i kovovými zvonky a píšťalovými mechanismy, jejichž hru si zde budete moci i poslechnout.

Jak přiblížil sběratel Miloš Klikar, celodřevěné hodiny vznikly ve druhé polovině 17. století v oblasti Schwarzwaldu v jihozápadní části Německa. Původně měli jednou ručičkou, základem bylo celodřevěné soukolí a vodorovně uložené vahadlo (lihýř) umístěné v horní části jednoduché dřevěné konstrukce.

Výroba těchto hodin se velmi brzo rozvinula ve specializovanou řemeslnou výrobu, protože tato oblast Německa poskytovala levnou pracovní sílu a levné dřevo.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.