Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Současný rozsáhlý gotický královský hrad vznikl na místě staršího raně středověkého hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190. Pro svou výhodnou pozici v rozsáhlých křivoklátských lesích byl panovníky velice oblíben a využíván především jako hrad lovecký.

Dějiny Křivoklátu, "krále českých hradů", jak bývá nazýván, začínají v historických pramenech zprávou o darování opevněného loveckého knížecího dvorce ve Zbečně. 

Roku 1003 přepadli Vršovci knížete Jaromíra při honu na vrchu Velízi, aby ho zavraždili. Zachráněn statečným Dovorou (Hovorou) kníže mu daroval hodnost lovčího, která náležela dvorci ve Zbečně, jednomu z opevněných dřevěných lovčích dvorců v lesnaté a roklinaté krajině na povodí řeky Mže.

Patrně brzo po Jaromírově příhodě došlo k založení dalších opevněných stanovišť. Tak vznikly Křivoklát a Velíz, hrádek a dvorec, podřízené knížecímu lovčímu ve Zbečně.

Tradici původního loveckého sídla českých králů a knížat obnovil hrad Křivoklát. V lůně nejpůvodnějšího českého loveckého revíru na pozadí legendy sv. Eustacha, jednoho z nejstarších patronů myslivosti uctívaného na Křivoklátsku již stovky let, budou návštěvníkům v bohatém programu připomenuty tradice, vazby a směřování myslivectví a lesnictví včetně takových atributů jako je myslivecká a lovecká hudba, kynologie či ochrana přírody.

Myslivecké slavnosti sv. Eustacha proběhnou v sobotu 8. září. Festival lovecké hudby i Festival filmů o myslivosti se uskuteční pod záštitou patrona Tomáše Czernina, senátora Parlamentu ČR, a Václava Chaloupka, senátora Parlamentu ČR.

V programu zazní fanfáry Křivoklátských trubačů a vystoupí dechové orchestry, které zahájí na nádvoří Festival lovecké hudby od 10 hodin a veřejnou projekci filmů o myslivosti a ochraně přírody. Pod vedením Václava Chaloupky, čtyřnásobného vítěze Velké pardubické, proběhne nástup lovecké jízdy od 10.30 hodin, která se po Svatohubertské mši svaté v hradní kapli v 11 hodin vypraví na hon. Po návratu lovecké skupiny proběhne výřad a pasování lovce zvěře na nádvoří u kašny - asi v 13:45 hodin. 

Po celý den bude program provázet vystoupení sokolníků Obory Žleby s letovými ukázkami dravců, předvedení plemen Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a ukázky vábení jelenů.

Na závěr se uskuteční vyhlášení laureátů festivalu a předání cen v 16:30 hodin.

Po celou dobu bude otevřena expozice dřevořezeb P. Třísky a děl Romana Provazníka - medaile, šperky a odznaky a pro děti bude k dispozici laserová střelnice. Probíhat budou i prohlídky hradu a promítat se budou filmy o myslivosti a ochraně přírody.

Na dolním nádvoří hradu budou otevřeny prodejní stánky se zajímavým sortimentem pro zájemce a obdivovatele umění, přírody, obrazů, knih a odborných publikací i mnoha mysliveckých potřeb. Na své si přijdou i ctitelé lahůdek a zvěřinových specialit.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.