Podle slov radního města Dobříše Radka Vystyda, který je zároveň strůjcem původní myšlenky, se nápad na vytvoření rukavičkářského muzea zrodil již daleko dříve, ale teprve v roce 2013 začal nabírat reálnější podobu.

Expozice muzea prolíná několik oblastí, které jsou úzce svázány s historií města Dobříše. Rozsáhlá část muzea je věnována právě rukavičkářské výrobě, která byla dominantním dobříšským řemeslem po celá desetiletí. Za rozvoj zdejšího rukavičkářství můžeme vděčit Židům, kterým je věnována jedna z částí expozice. Své místo zde zaujímá i město Dobříš, historie zdejšího vodohospodářství a také osobnost Ludvíka Kopáčka, významného dobříšského rodáka.

Že bez vůle, zarputilosti a podpory se zázraky nedějí, potvrdila slova Zdeňky Žádníkové, která je sama ženou velkých činů a dobrých skutků, a zdůraznila fakt, že jedině my, jakožto lidské bytosti, máme možnost dělat a tvořit něco krásného a mimořádného, a poděkovala Radku Vystydovi a všem ostatním za tento počin.

Slovy chvály a obdivu nešetřili ani ostatní hosté a partneři muzea, mezi nimiž vyjádřila svůj vztah k Dobříši i náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřina Kalistová nebo poslankyně Mgr. Helena Langšádlová. Dámy se navíc zhostily důležité role, když byly požádány, aby pokřtily publikaci Dobříš, město rukavic, kterou v letošním roce vydal Muzejní spolek Dobříšska.

Přátelské setkání k příležitosti zahájení sezony si stejně jako loni nenechal ujít ani bývalý hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, který měl vloni milou povinnost pokřtít unikátní produkt Muzea Dobříš v podobně luxusního páru kožených rukavic jedinečného vzhledu, které Muzeum Dobříš mimo jiné nabízí jakožto připomínku jedinečné a nenapodobitelné práce rukavičkářů.

V současné době se navíc Muzejní spolek může pyšnit již dvěma vydanými publikacemi, které obohacují a doplňují stálou expozici rukavičkářství a židovství. Autorkou první z nich je Mgr. Jindřiška Rosenbaumová, která s Muzeem Dobříš úzce spolupracuje v rámci nejrůznějších workshopů na téma židovství. 

V pořadí druhá publikace vydaná Muzejním spolkem Dobříšska, jejíž autory jsou členové Muzejního spolku a významní dobříšští rukavičkáři Ing. Josef Šefránek a Karel Bednář, nese název Dobříš, město rukavic, a jak název napovídá, popisuje Dobříš jako významné centrum rukavičkářské výroby. Na tuto skutečnost jsou obyvatelé města právem hrdí, což vyjádřil starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek i ostatní zástupci vedení města, kteří se čtvrtečního zahájení sezony zúčastnili.

Skutečnost, že se celý nápad na vytvoření Muzea Dobříš podařilo dotáhnout do zdárného konce a že funguje již třetím rokem, je zásluhou řady nadšených lidí, kteří obětovali svůj čas i finanční prostředky. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.