Díky projektu Odpoledne s africkou literaturou, který připravil učitel svatohorského gymnázia a pracovník Afrického informačního centra v jedné osobě Elie Abedi Lusaku se v úterý 21. února více než čtyřicet studentů seznámilo s jazyky a písmy používanými v Africe, lidovou slovesností i autorskou tvorbou současných afrických autorů, ve většině případů píšících francouzsky nebo anglicky.

Součástí přednášky byl i storytelling, tedy vyprávění příběhů, protože právě tímto způsobem pracovali a stále pracují lidoví vyprávěči – grioté. Ti mají bohatý repertoár mýtů, legend a příběhů, jejichž počet je odhadován na cca 250 000, a jen zlomek je možné najít v písemné podobě. Na závěr přednášky si studenti mohli vyzkoušet svoje znalosti v soutěžním kvízu o ceny, který si připravila Lucia Jantošovičová z Afrického informačního centra.

Zkrátka nepřišli ani učitelé, pro které si Mgr. Vojtěch Šarše, doktorand Ústavu románských studií FF UK a redaktor měsíčníku pro světovou literaturu PLAV, připravil seminář o vzniku a vývoji africké literatury a ukázky z děl nejzajímavějších současných afrických spisovatelů píšících ve francouzštině.

Odpoledne završilo čtení z bestselleru Prasklej sklenička spisovatele Alaina Mabanckou. Román psaný v jedné větě popisující historii baru s názvem „Úvěr odcestoval“ může českým čtenářům připomenout pábitele Bohumila Hrabala.

V budoucnu plánuje Gymnázium pod Svatou Horou ve spolupráci s Africkým informačním centrem připravit i akce pro širokou veřejnost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.