Více než čtyři sta diváků zhlédlo v úterý 25. října krátká představení tříd svatohorského gymnázia. Nejprve z Okresního archivu Příbram přišel žáky pozdravit Velmož Hroznata a biskup Ondřej a společně podepsali listinu, podle které Ondřej odkoupil v roce 1216 statek s názvem Příbram.

Následovalo představení Toman a lesní panna, o kterém jen málokdo ví, že se odehrává v blízkosti Svaté Hory. Představení o příbramské šibenici, vyprávělo o tom, jak příbramští občané chtěli postavit šibenici na místě, kde měla stát Svatá Hora a podle pověsti se materiál ke stavbě vždy v noci zázračně přenesl na jiný kopec. Bůh měl přece se svatým kopečkem trošku jinačí úmysly.

Moderní pohled na založení svatohorské kapličky nabízel další kus, rytíř Malovec přepadený loupežníky je v něm zázračně zachráněn a na památku staví na kopci svatostánek zasvěcený Panně Marii.

Pohybové představení o podpálení příbramských, resp. březohorských dolů je úzce spjato s Horymírem, jen opravdoví znalci (a nyní i návštěvníci představení) vědí, že za skokem Horymíra s Šemíkem do Vltavy jsou kovkopové z Příbramska, kterým se Horymír mstil za podpálený statek.

O přestávce byl pro žáky ve foyeru připraven k prohlédnutí opis listiny z roku 1216 a také portrét velmože Hroznaty. Vše nám laskavě zapůjčil Okresní archiv Příbram a přítomná archivářka Kateřina Jobeková-Habrová zodpověděla zvídavým žákům všechny dotazy.

Celou akci završilo představení z pera příbramského spisovatele Jana Drdy – Hrátky s čertem v podání Dramatického souboru Gymnázia pod Svatou Horou.

Skvělé a pozorné publikum odměnilo všechny vystupující srdečným potleskem.

Devátý ročník projektu Den divadla 800 let města Příbrami byl finančně podpořen městem Příbram.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.