Ve spolupráci s městem Český Krumlov, které ve dnech 26. - 28. září pořádá 18. setkání hornických měst a obcí ČR, vyhlašuje Sdružení hornických a hutnických spolků ČR (SHHS ČR) jedenáctý ročník ceny Český permon.

Nominovat kohokoli, tedy fyzickou i právnickou osobu, má právo každá fyzická i právnická osoba působící na území ČR. Nominace je nutné zaslat do 31. března. Podmínky a formulář pro zaslání nominací a přehled dosud udělených cen naleznete na na adrese http://www.cechphh.cz/cz/cesky-permon-2014

Cena Český permon byla založena v roce 2004 z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova a je určena osobnostem a institucím, které se v minulém roce významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Ceny jsou udělovány v následujících pěti kategoriích:
1. hornický folklór
2. záchrana technických památek
3. počin roku
4. celoživotní dílo
5. mimořádná cena
O kategorii 1. - 4. rozhoduje Hornické konzilium SHHS ČR, mimořádnou cenu uděluje pořadatel Setkání HMO ČR.

Hornické konzilium - členové SHHS ČR - zasedne k rozhodování 16. dubna.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.