Comenius-Regio je další z řady projektů, které se v Příbrami úspěšně zrealizoval. Projekt Comenius Regio je jedním z programů celoživotního učení, který finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání.

Cílem příbramského projektu bylo zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol a zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku. Hlavními výstupy projektu je portfolia vzdělávací nabídky středních škol Příbramska a vytvoření praktikantské burzy.

Jelikož se jedná o partnerskou spolupráci přeshraniční, má projekt také účastníky z Německa, konkrétně z Idar-Oberstainu, kam také skupiny studentů s pedagogickým doprovodem několikrát za dobu trvání projektu vycestovali. Příbram zároveň několikrát hostila kolegy z Německa.

„Projekt Comenius Regio určitě patří k těm úspěšnějším projektům, na jeho konci máme k dispozici reálné výsledky, podařilo se naplnit všechny jeho cíle a můžeme konstatovat, že projekt byl pro všechny zúčastněné přínosem. Chtěl bych poděkovat všem, kteří na projektu po celou dobu pracovali, všem zúčastněným, vedení škol, paním učitelkám a pánům učitelům, jejichž práce byla pro projekt a jeho bezvadný průběh zásadní a velký dík patří samozřejmě i jednotlivým partnerům z obou regionů,” zhodnotil výsledky projektu městský radní pro školství Juraj Molnár.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.