Zářivé, a jsou jich stovky, jsou talíře muchomůrek červených v různém stádiu růstu. Hřiby, lišky, klouzci, růžovky a další se spíš skrývají, aby houbařům znesnadnily sběr. V okrajových partiích lesa je lidí slídících po úlovku přiměřeně, slušná úroda čeká na každého.

Les vnímáme každý jinak

Stezku ve středních Brdech zbudovaly Vojenské lesy a statky, které zde hospodaří. Vede z centra Obecnice na Klobouček přes nádrž Octárna a zpět do obce. Na nenáročné trase, krom stoupání kamenitým polem na vrch Kloboučku, procházíte pro lesníky mimořádně cennými porosty. Běžný návštěvník vnímá les jako celek, lesáci ho berou trochu jinak.  

„Lokalita pod Kloboučkem je tvořena lesy s relativně přirozenou dřevinnou skladbou - lesy, které jsou věkově i prostorově rozmanité. Jde o takovou vlajkovou loď cílového stavu, ke kterému v našem lesním hospodaření na Brdech i v dalších lokalitách směřujeme, i tomuto aktuálnímu tématu českého lesnictví se naučná stezka věnuje,“ uvedl ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Jako v pohádce

Pod vysokými jehličnany je mechový porost podestlán šiškami, v několika partiích protékají čisté potůčky s břehy lemovanými kapradím. Idylka je dokonalá, ozývají se ptáci, nikdo tu nehuláká, nehlučí. Je to tu až pohádkově hezké.  

Radostí je posedět na dřevěných lavicích u obnovených studánek, kde jsou zatím i hrníčky na pití dobré pramenité vody. Převýšení na trase je 185 metrů, zdolají to i rodiny s menšími dětmi. 

Panely s informacemi 

Na panelech, které VLS instalovaly u cesty, se dozvíte základní informace o lese, zvířeně i vodním hospodářství. Na velkých balvanech u cesty najdete cedule s mapou naučné stezky. Pod vrcholem Kloboučku jsou dvě označená místa, kde se dříve v milířích pálilo dřevěné uhlí. Na slepencové skále jsou připevněny fotky uhlířů při práci. 

Slepenec je charakteristickým nerostem středočeského pohoří. Na vrcholové plošině u solitérního dubu postavili lesáci vyhlídkové lavice, z nich je vidět blízký vrch Tok, a přes Příbram část okolních kopců. 

Skály využívají horolezci. 

V Obecnici vzniká v historické budově lesní správy Informační centrum VLS. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.