Vzpomíná na pravověrné trampy, kteří měli a mají stále přírodu v úctě a umějí se v lese chovat.

Zákazy vjezdu jsou striktní

Po vyhlášení otevření části bývalého vojenského prostoru panovaly značné obavy o ničení unikátní přírody, která se díky armádě zachovala. Ve spolupráci Vojenských lesů a statků, které území obhospodařují, správy CHKO a Policie České republiky se podařilo značně omezit vjezd motorových vozidel, což je velké plus.

Povolení k vjezdu se vydává  jen pracovníkům VLS a ostatním jen v nezbytně nutné míře. Podstatně přibylo návštěvníků pěších a cyklistů, a to zejména o víkendech. Pouze v prázdninových měsících byl zvýšený pohyb lidí i ve všedních dnech.

Značení není ideální

Hlavními turistickými magnety jsou: Padrťské rybníky, zámeček Tři Trubky, bunkry na cílové ploše Jordán, vrchol Toku, okolí Pilské vodní nádrže a zřícenina hradu Valdek.

Turistické značení bylo provedeno až začátkem letošního léta; o vhodnosti jejich tras lze leckde pochybovat (dlouhé úseky po asfaltových komunikacích apod). a podle sledování pohybu turistů není prozatím ani příliš využíváno. Technické vymoženosti vedou lidi k tomu, že se spíše orientují podle navigace v mobilních telefonech. Málokterého turistu vidíte dnes s mapou; většina má v ruce telefon…

Ohníčkáři a nájezdy houbařů

„Co se týče často zmiňovaného nepořádku po návštěvnících, myslím, že se to přehání. Do hloubi lesů dojdou lidé, kteří mají k přírodě nějaký vztah a nechtějí sobě ani ostatním kazit dojem ponecháváním odpadků. Samozřejmě jsou i mezi nimi výjimky, ale zase ti slušní po nich tyto odpadky sbírají…

Obecně největší nepořádek je v lese vždy po houbařské invazi; je to dáno zřejmě jiným typem lidí, kteří jdou na houby a chtějí si z lesa odnést něco materiálního než lidé, kteří jdou za duševními prožitky…

Větší problém nám dělají „ohníčkáři“. Tito lidé si neodpustí, aby i v době extrémního sucha si rozdělali v lese, nejlépe v tom nejskrytějším místě, ohníček… Dají si kameny do kruhu a myslí si, že se nemůže nic stát; potom po sobě často neuklidí ani ony kameny. Skuteční pravověrní trampové se chovají zcela jinak a s těmi problém není. V letošním roce jsme po „ohníčkářích“ a jim podobných volali hasiče (jen na území LS Obecnice) k osmi případům; vloni to bylo sedmkrát. Naštěstí se většinou podaří najít zárodek požáru včas, takže se to obejde beze škody,“ říká Václav Pernegr.

Zájem postupně upadne?

K tomu podotýká, že se snad splní přání všech zainteresovaných, aby celé střední Brdy byly uchráněny od další turistické infrastruktury (občerstvení, bufety, rozhledny apod.) a aby zůstaly oázou klidu pro ty, kteří si chtějí užít tiché romantiky.

V dalších letech snad utichne přehnaný mediální zájem o Brdy; lidé se sem podívají a zjistí, že tu toho tolik zajímavého zase není - že je to sice ve svém centru krajina podobná šumavské, unikátní svou opuštěností v rámci středních Čech, ale s hospodářskými lesy a bez mimořádných zajímavostí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.