Bývalý vojenský prostor Jince

Vojenský újezd Brdy, dříve též Vojenský výcvikový prostor Jince, byl třetím největším českým vojenským újezdem. Rozkládal se v západní části okresu Příbram, mezi městy Rokycany (Strašicemi) a Příbram, jižně od Hořovic, severně od Rožmitálu pod Třemšínem.

Rozloha byla 260,08 km². Žilo zde 34 stálých obyvatel. Asi 90 procent území tvořil les, zbylou část využívala armáda především jako cvičiště se specializovanou dělostřeleckou a leteckou střelnicí.

CHKO Brdy

S novým rokem zanikl vojenský újezd Brdy a počet chráněných krajinných oblastí se zvýšil na 26. CHKO Brdy se rozkládá na 345 km², z větší části se jedná o území bývalého vojenského újezdu. Vzácnou přírodu tu chrání také 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit.

O zdejší jedinečnou přírodu bude pečovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy. Jeho oddělení, Správa CHKO Brdy, bude mít kanceláře v Příbrami, v Jincích a ve Spáleném Poříčí.

V této chvíli je připraven návrh vedení nových tras pro cyklisty i pěší turisty. Značení zhruba 450 kilometrů cyklotras a desítek kilometrů tras pro pěší bude mít Klub českých turistů dokončené až po závěru pyrotechnické očisty, tedy nejpozději do jara 2018.

Plánují se parkovací plochy na hranicích CHKO, označení významných křižovatek pro zlepšení orientace v místech, kde dosud nejsou značené turistické cesty, informoval při slavnostním otevření CHKO Brdy Bohumil Fišera, vedoucího CHKO Brdy, a další účastníci akce.

Návštěvnická centra

Hlavní návštěvnické středisko Dům přírody se má postavit s podporou evropských peněz a bude sídlit v budovách kolem zámečku Tři trubky u Strašic. Další návštěvnická centra by mohla vzniknout v regionálních muzeích v Rožmitálu pod Třemšínem, Strašicích, Příbrami a Hořovicích.

Pro zachování nezastavěnosti Brd se koncepce umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) soustřeďuje v okolních obcích nebo na hranici CHKO Brdy.

Povolenky pro vjezd

O povolení k vjezdu na účelové komunikace v lokalitách ve správě Vojenských lesů a statků ČR, s. p. mohou zájemci žádat nově prostřednictví elektronického formuláře na webu státního lesnického podniku www.vls.cz.

Lesnická firma vydává povolení k vjezdu do lokalit mimo výcvikové prostory, především se jedná o území zrušených vojenských újezdů, jako jsou Brdy, uvedl tiskový mluvčí Vojenských lesů Jan Sotona.

Zajímavosti z CHKO Brdy

Na území této CHKO žije na 100 druhů ptáků, v lesích čáp černý, na mokřinách bekasina otavní, v rákosinách slavík modráček středoevropský, na některých místech lze spatřit i teplomilnou pěnici vlašskou. Světově unikátní jsou zdejší naleziště trilobitů.

V Brdech roste vzácný kosatec sibiřský, jetel kaštanový, hořec hořepník, ostřice nebo i orchidej vemeník zelenavý. Dochovala se zde pestrá lesní společenstva, jako jsou rašelinné a podmáčené smrčiny, olšiny, bučiny a suťové lesy. Vodní plochy hostí četné druhy čolků a žab.

Další fotografie a informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.