Historie řevnických lomů

Je to jeden z bývalých několika lomů v Řevnicích, z nichž se svážel kámen do Prahy na dláždění ulic. Nejdříve tomu bylo po Berounce a později po vybudování železnice nákladními vlaky. V devatenáctém století byl také největší rozvoj zdejších lomů. Některé dlažební kostky z těchto lomů můžeme stále nalézt v pražských historických ulicích.

V okolí nalezneme další lomy na Babce a dále na Kamenné.

Také v knize Průvodce po Řevnicích a na Skalku od S. Reiniše z roku 1905 se dočteme: Lomy na dlažební kámen pronajaty má pan Mestek, statkář z Horních Mokropes.

Později, když náklady na těžbu byly pro podnikatele neudržitelné, lomy pomalu začali majitelé uzavírat, a tak dnes už jsou spoustu let opuštěné.

Cesta k výhledům

Jdeme po značce směrem na Hvíždinec a asi půl kilometru od rozcestníku U Trojáku odbočíme a po lesní cestičce po chvilce objeví schovaný lom Jelení výskoky. Na mapách je toto místo jasně značené, jen není nijak specifikováno. Místní obyvatelé toto místo také nazývají Žluté skály, protože když se opírá zapadající slunce do skal, hrají zlatavou až žlutou barvou.

Cesta stále stoupá do kopců, od nádraží překonáme tři sta výškových metrů. Vede po udržovaných turistických a v některých místech po širokých lesních cestách. A tak po čtyřech kilometrech se dostaneme na vrcholek Žlutých skal a naskytne se nám nádherný výhled do krajiny včetně hradu Karlštejna.

Náš pohled kopíruje řeku Berounku, a tak vzadu vidíme Beroun a vpravo vynořující se z lesů siluetu s věží hradu Karlštejn. Nejsme ani ochuzeni o výhled do daleké krajiny vlevo, směrem na jižní část Brd a Český kras. Výhledových míst je zde několik, a tak při svačině se můžeme v klidu dívat daleko do krajiny.

Návrat domů

Při návratu můžeme pomalu klesat po hřebeni Žlutých skal dolu, kde spousta kamenů připomíná místo bývalého lomu a kolem trempských kamenných provizorních nocovišť se dostaneme ke třem studánkám nad roklí Kejnou. A pak pokračujeme po lesní široké cestě pod Kamennou a dále do Řevnic. Zde uvidíme další pozůstatek lomu na dlažební kostky pro Prahu. Tento úsek je vedený mimo turistické značení, avšak po širokých a udržovaných lesních cestách.

Další fotografie a video z výletu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.