Slavnostní bohoslužbu celebroval kardinál Dominik Duka.

Bohoslužba, vysvěcení i bohatý doprovodný program přilákaly mnoho lidí. Slavnostního průvodu se zúčastnily také představitelé obce a zástupci místních spolků v čele s dobrovolnými hasiči a sokoly.

Za celým projektem stojí velmi skromný člověk, Evžen Seyfried, který se po neuvěřitelných 35 let nezištně stará o správu kostela ve Zdibech. „Celý život jsem měl na paměti vzpomínky své babičky, která zažila zrekvírování původních zvonů 12. ledna 1917 pro válečné účely. Napsala o tom v dopise mému dědečkovi, který musel take narukovat a tou dobou sloužil na válečném křižníku. Ten dopis mám dodnes schovaný. Byl to takový můj sen, aby se do kostela zvony vrátily,” uvedl Evžen Seyfried.

Na podzim minulého roku se svým snem svěřil místnímu faráři, Kamilu Vrzalovi, který si úkol vzal okamžitě za svůj. Na výrobu zvonů přispěli místní občané, obec i farnost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.