Dlouhá léta nevyužívaný areál školní zahrady zaujal nového ředitele 1. základní školy Pavla Bednáře. Po svém nástupu zvažoval, jak využít pozemek, který ležel ladem. Pro nadšeného geologa, kterým Pavel Bednář je, nebylo rozmýšlení příliš dlouhé. Plány vyložil před Jakubem Halašem, ředitelem a geologem Muzea Říčany, který základní myšlenku rozvinul a brzy našel způsob, jak vše uskutečnit.

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu (ESF), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) se podařilo realizovat projekt s názvem Věda. V rámci tohoto projektu došlo k přeměně školního dvora na Didaktické centrum geologie. Město Říčany zajistilo stavbu venkovní laboratoře a Muzeum Říčany dodalo její vybavení.

Jako hlavní projektant celkového řešení byl vybrán Ing. Ondřej Semotán s Ing. Monikou Semotánovou z rodinného ateliéru Architrava. Spolu s řediteli školy a muzea se jim podařilo vytvořit jedinečný výukový areál, rozčleněný na výukové modely simulující reálná přírodní stanoviště jako jsou např. vápencový výchoz (místo na zemském povrchu, na kterém je podložní vrstva částečně či plně odkryta a vystupuje na povrch), suťové pole, čedičové varhany nebo vodní biotop.

Ukázky typických českých hornin jsou doplněny o rostliny, které právě u těchto podloží obvykle vyskytují. Důležitou složku areálu tvoří místa umožňující přímé experimenty. Návštěvníci si tak mohou reálně vyzkoušet, jak probíhá říční sedimentace, rýžování těžkých minerálů, nebo odkryv fosílií. Ve velmi dobře vybavené laboratoři návštěvníci zjistí, jak se řežou, brousí a leští horniny.

Zaujala vás myšlenka geologického centra? Pak ji můžete podpořit na http://cestamipromen.cz/hlasovani v hlasování v soutěži o Nejlepší proměnu v rámci výstavy Má vlast cestami proměn.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.