FIGURAL ANIMAL je název výstavy, která bude zahájena v pátek 15. ledna. Akademický malíř Pavel Trnka představí svou kresebnou, malířskou a ilustrační tvorbu.

Kresba zaobírající se hlavně figurálními náměty se opírá o realistické studie a je záměrně deformována, stylizována, abstrahována. Lidská figura je pro autora východiskem, inspirací. Kresbu chápe jako prostředek, jak vyjádřit svoje názory, emoce, postoje. 

Kresebné schopnosti  Pavel Trnka využívá a promítá i do malby akrylem, nebo akvarelem. Rád využívá nenašepsované plátno. Barvu nechává do plátna zapíjet. Zkoumá kontrast čistých ploch a litých struktur. V abstraktních malbách se zabývá především barevnou skladbou, rytmem, strukturou a plochou. V drobnějších akvarelech využívá téměř kaligrafické lehkosti tahů. Výtvarník se v tvorbě  nevyhýbá ani grafickým technikám. Zpracoval například cyklus ilustrací k dílu Francois Villona v grafické technice suchá jehla.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna od 18:30 hodin. Výstava potrvá do 18. února.

Pavel Trnka žije a pracuje v Plzni a Praze. V roce 2009 absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je také absolventem Pedagogické fakulty na téže univerzitě. Od studií v atelieru prof. Borise Jirků se věnuje především figurální kresbě. Středem jeho zájmu je v posledních letech kromě kresby, ilustrace a grafiky především malba. Od roku 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni, kde vyučuje figurální kresbu, malbu a ilustraci. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby Caves, s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých a evropských autorů.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.