Dominují buk s dubem

Na jaře by mělo být vysazeno asi 15,5 milionů sazenic, většina z vlastních zdrojů, zbytek dodají externisté. 

„Minulý týden jsme začali vyzvedávat sazenice a nyní už zahajujeme zalesňování. Chceme stihnout většinu plánované letošní výsadby v nejbližších týdnech. Smrk je v ní přitom zastoupen jen asi 19 procenty, dominují listnaté dřeviny - vedle buku a dubu také osiky, olše, habry. Jde o největší zalesňovací akci v naší historii,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Nasazují nové technologie

„Vstoupili jsme do období, které bude na lesníky klást zvýšené nároky z hlediska obnovy lesů. Brzké jaro je s podzimem ideálním obdobím pro zalesnění. Pomoci má i nová expediční hala vybavená chladícím i mrazícím skladem, která bude v nejbližších dnech zkolaudována ve školkařském středisku VLS ve Lhotě u Staré Boleslavi,“ popsal výrobní náměstek VLS Libor Strakoš.

Jde o novou moderní technologii využívanou především ve Skandinávii. Skladování sadebního materiálu je zde zajištěno ve stálé teplotě od -2 do -3 stupňů Celsia. Sazenice jsou v mrazícím zařízení paradoxně chráněny proti mrazu, a to před případnými nižšími venkovními teplotami. Technologie umožňuje posun dodávky sazenic v čase bez ztráty na jejich kvalitě a jejich okamžitou expedici kdykoliv v zimním nebo jarním období, kdy nastane i krátkodobě vhodné počasí k výsadbě.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.