„Na páteční večer připravil kníže Maxmilián Thurn-Taxis banket na zámku. Největší válečníci své doby budou upřesňovat strategii pro nadcházející Bitvu národů u Lipska. Nad bitevními plány budou rokovat velkokníže Konstantin Pavlovič Romanov, polní maršál kníže Karel I. Filip ze Schwarzenbergu, generál kníže Maxmilián Josef Thurn-Taxis i pozdější slavný vojevůdce českého původu hrabě Josef Václav Radecký z Radče, a dokonce i bývalý Napoleonův rival maršál Jean-Victor-Marie Moreau, nyní ve službách ruské armády. Po celý večer budou na zámku probíhat večerní prohlídky, během nichž se mohou návštěvníci stát účastníky jednoho z historicky nejdůležitějších válečných jednání v dějinách Evropy,“ informovala Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň.

„Pro romantické duše a ty, co si chtějí atmosféru užít naplno, nabízíme možnost stanování v bezprostřední blízkosti ležení vojsk. Pro toho, kdo přece jen upřednostňuje větší pohodlí, jsou k dispozici útulné pokoje zámeckého hotelu Maxmilián,“ dodala Kateřina Šrámková.

Zámecký park na Loučeni se na prodloužený víkend 21. - 23. září promění ve vojenské ležení francouzských, ruských a rakouských vojsk před jedním z nejdůležitějších vojenských střetnutí v moderní evropské historii - bitvou u Lipska.

Bitva u Lipska, která byla svedena ve dnech 16. až 19. října 1813, překonala počtem bojovníků vše, co Evropa do té doby zažila. S vojskem francouzského císaře Napoleona se střetla spojená armáda Ruska, Rakouska, Pruska a Švédska. V takzvané bitvě národů, do níž se zapojilo kolem 600 tisíc mužů, utrpěl Napoleon rozhodující porážku, která předznamenala jeho pád. Krátce po prohrané bitvě ustupuje zpět do Francie a nakrátko odchází do exilu, aby se na jaře 1815 vrátil, ale už v polovině června byl definitivně poražen u Waterloo. Zbytek života strávil na ostrově Svatá Helena, kde v květnu 1821 zemřel.

Píše se rok 1813. Na loučeňském zámku se u generála knížete Maxmiliána Josefa Thurn-Taxise schází rakouský císař František I., jeho bratr velkovévoda Ferdinand Toskánský, bratr ruského cara velkokníže Konstantin Pavlovič Romanov, kníže Schwarzenberg a další. Okolo zámku leží ruská, pruská a rakouská armáda a generalita piluje taktiku pro rozhodující bitvu.

Svá ležení rozbijí na loučeňském zámku nadšenci vojenské historie, spojení pod značkou Napoleonika. Na zámku očekávají na sto třicet vojáků reprezentujících ruskou, rakouskou, pruskou a francouzskou armádu. Žádná velké bitva té doby se neobešla bez dělostřelectva, jízdy, ale ani polní kuchyně, lazaretu a markytánek. Scénář Napoleonských slavností na zámku Loučeň vychází ze skutečných událostí.

Celá akce začne v pátek postavením ležení a zahájením výcviku vojsk. Po celý víkend budou pro návštěvníky volně přístupné tábory jednotlivých vojsk. Malí návštěvníci se mohou vžít do role rekrutů, odvedených na dvanáct let do armády. Vyvrcholením akce bude jak v sobotu, tak v neděli ukázka samotné bitvy s efektním útokem jezdectva a přípravou dělostřelectva k zahájení palby.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.