Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle vzkříšení si lidé připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Křesťanské Velikonoce u Thurn-Taxisů na Bílou sobotu 31. března představí, jak slavilo panstvo svátky jara. Před kostelem bude vystaven přenosný secesní skleněný oltář, který nechala udělat kněžna Marie. Oltář se již více než 50 let nepoužíval a byl uložen v kostele.

V programu nebude chybět ani otevírání studánek - zámecké studánky Moudrá voda - s vystoupením členů pěveckého souboru sv. Cecílie z Poděbrad pod vedením Ivany Trnečkové. Studánku do jara probudí dvě zámecké vodní víly a svatojiřský vodník Gustav. Dále se mohou návštěvníci těšit na velikonoční soutěže v pletení pomlázek, ochutnávku Beránka a řehtačkový průvod s vynášením Morany.

Přímo na nádvoří lze vidět ukázky řemesel - pletení z pediku, zdobení kraslic, krajkářství - a k snědku budou skvělé sejkory z Jizerských hor. Některé výrobky bude možné zakoupit.  

Pro nejmenší organizátoři kromě labyrintů, bludišť a dětského lanového parku připravili krásný historický kolotoč se střelnicí, malování na obličej a také představí první letošní kůzlátka, která se narodila v podzámčí.

Program zakončí velikonoční tancovačka na nádvoří.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.