Svatomartinské posvícení je převážně svátkem kulinárním. Vždyť na poctivou svatomartinskou husu a lahodné mladé víno se těšíváme stejně jako děti na bílou sněhovou nadílku, kterou svatý Martin má s sebou přivézt.

U nás se slaví svátek sv. Martina (11. listopad) jako počátek zimy („Svatý Martin přijíždí na bílém koni.“). Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku a v Čechách i na Moravě má bohatou tradici. Čeledi končívala sjednaná služba a dostávala mzdu, v tento den se uzavíraly smlouvy, konaly se výroční trhy a martinská posvícení. 

Ve vinařských oblastech byla důležitou tradicí i slavnost nového svatomartinského vína. Obecně uznávaná zvyklost říká, že Svatomartinským vínem si můžete přiťuknout právě na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin. Od této chvíle se smí podávat a nastává doba ochutnávek, svatomartinských hodů i velkých slavností, mezi něž už léta patří oslavy na zámku Loučeň.

Jako každý rok, tak i letos za soumraku přijede na zámek Loučeň v sobotu 11. 11. svatý Martin na koni, aby pozdravil lid a požehnal svatomartinskému vínu. A jak rychle se objeví, tak rychle se také ztratí. Stovky dětí se vydají v jeho stopách osvětlenou cestou zámeckého parku za svatomartinskými světýlky. To pravé svatomartinské světýlko jim na konci zažehne sám sv. Martin.

Program, který otevře požehnání svatomartinskému vínu v 11.11 hodin, potrvá až do pozdních večerních hodin. Připraven je zábavný program pro děti, cimbálová muzika, varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie i tradiční jarmark se spoustou dobrot a řemeslných výrobků. 

Podle tradice zámečtí připravili pro návštěvníky husí hody a ochutnávku svatomartinského vína. Těšit se můžete na vynikající pečené martinské husičky, které je třeba zapít vybraným mladým vínem. To na zámku Loučeň poteče proudem i díky tomu, že každý dospělý návštěvník dostane ke vstupence jeden žeton na ochutnávku mladých vín zdarma. 

A proč ke svatému Martinu patří husy? Legenda říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým kejháním prozradily. Jiná verze praví, že husy Martina při kázání rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

V průběhu konání obou slavností budou probíhat prohlídky zámku s kostýmovanými postavami, dětské prohlídky i oblíbená čokoládová prohlídka. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.