Ostrov je historické území mezi hlavním tokem Labe a jeho starým meandrem, zmiňované v majetku města Nymburka jako ostrov Topolí již v 16. století. V 19. století se stal oblíbeným místem Nymburských, zvláště když tu v roce 1880 postavil spolek ostrostřelců dřevěnou výletní restauraci.

Když byla v letech 1914–1924 provedena regulace Labe a vystavěno zdymadlo s elektrárnou, byla část Ostrova upravena do podoby anglického parku podle plánů významného pražského zahradního architekta Františka Josefa Thomayera. Rovněž tu byla vystavěna v empírovém stylu letní restaurace (v devadesátých letech přestavěná na hotel). Druhá část Ostrova byla ponechána v původní podobě lužního lesa.

Protože právě tento lužní les je významným biotopem a útočištěm velkého množství živočišných i rostlinných druhů, a to včetně řady vzácných či ohrožených, přišel v roce 2008 přírodovědec a učitel Marek Velechovský s projektem vytvoření naučné stezky. Rada města však tehdy projekt nepodpořila. Podařilo se to až nyní, přičemž autor již hotové texty zaktualizoval, doplnil a vybral nové fotografie.

Okruh je dlouhý zhruba dva a půl kilometru, takže obejití naučné stezky je příjemnou procházkou. Je na něm jedenáct zastavení s tabulemi: historie parku, voda, les, byliny, dřeviny, bezobratlí, brouci, obratlovci, houby, pomoc přírodě, současnost a budoucnost parku.

Místostarostka Stanislava Tichá vyslovila přesvědčení, že naučná stezka přiláká na Ostrov, jenž je opravdovou perlou polabské přírody, nejen nymburskou veřejnost, ale i turisty.

Z centra města je Ostrov na dohled, pouze přes Labe. Přístupný je po lávce zdymadla, přes železniční most, případně bezplatným přívozem, jenž má přístaviště v těsném sousedství náměstí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.