Základy domu prokázaly, že v minulosti byla tato komunikace, spojující výpadovou Bobnickou ulici s Kostelním náměstím, jen velmi úzká, neboť půdorys domu zabírá tři čtvrtiny ulice současné. Ostatně tak je to zakresleno i v mapách stabilního katastru a na císařských otiscích z první poloviny 19. století. Na přelomu 19. a 20. století byl zřejmě pro potřebu rozšíření komunikace zbořen.

Vhledem k tomu, že v příštích dnech bude rekonstrukce ulice pokračovat, uspořádal Městský úřad v úterý 16. dubna pro občany komentované prohlídky odkryté situace. Ujal se jich vedoucí výzkumu Mgr. Luděk Kos u Ústavu archeologické památkové péče Středočeského kraje.

Zhruba padesátce zájemců o historii vysvětlil, že nově budovaná vozovka v ulici Na Příkopě vyžaduje hlubší základ, nežli jsou základy onoho domu, nicméně zůstanou zachovány pro budoucnost. Budou překryty geotextilií a podklad komunikace bude uložen do hlouběji vykopaných částí mezi nimi. „Věda se vyvíjí, a tak za sto či více let budou mít archeologové při případné další rekonstrukci ulice možnost lokalitu prověřit na úrovni nových poznání,“ řekl.

Poté, co pohovořil o poznatcích z historie domu, přešel ve výkladu do historie mnohem hlubší. Již při archeologických výzkumech na sousedních parcelách byla prokázána existence opevnění návrší, na němž nyní stojí kostel sv. Jiljí, vodním příkopem, pocházejícím z doby před šesti tisíci lety. Při nynějším výzkumu byl příkop potvrzen. Byl nejméně patnáct metrů široký a několik metrů hluboký – obkružoval návrší s osídlením.

To bylo ostatně potvrzeno v devadesátých letech minulého století nálezem mohylového hrobu a dalšího, dětského hrobu, pocházejících z pozdní doby kamenné. Příkop byl zřejmě stále dobře patrný ještě při zakládání města. Budovatelé ho využili k zapuštění sklepů domů, které v jeho linii tvoří dnešní Palackého třídu. Také se do dnešní doby zachoval název ulice Na Příkopě.

Co se na území dnešního historického centra Nymburka dělo mezi dobou bronzovou a založením města v druhé polovině 13. století, je zatím zastřeno tajemstvím a čeká na další archeologická odhalení.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.