První z akcí byla 19. února beseda o osudech soch a pomníků symbolizujících 20. století Němé symboly dějin. Na toto téma diskutovali Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR, a Michal Stehlík, náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze.

Nejprve oba historikové pohovořili o únoru 1948, jako o události, kterou nelze odtrhnout od dění v Československu v běhu dějin od první republiky až po současnost. Pak na příkladech vztyčování i bourání pomníků upozornili na dějinné zvraty a přístup k jejich připomínání.

„Tím, že odstraníme sochu Klementa Gottwalda, vytvoříme jen místo, o němž budou lidé mluvit jako o místu po soše,“ řekl Ondřej Matějka. Oba pánové se pak shodli, že likvidace pomníků by měla vždy nejprve projít širokou diskusí v místě. Michal Stehlík upozornil, že nemusí vždy jít jen o artefakty, podobné situace nastávají i při přejmenování ulic či vyrovnávání se s rozhodnutím předchozích představitelů měst, například při udělování čestných občanství.

Zároveň s touto besedou byla otevřena rovněž výstava s názvem O historii Galerie Krause. Z materiálů knihovny „zakázaných knih“ Libri prohibiti se mohou návštěvníci seznámit s činností exilové galerie ve švýcarském Pfäffikonu, kterou založil a provozoval nymburský rodák Oskar Leo Krause.

Na výstavu naváže ve čtvrtek 1. března komponovaný pořad Snad jsem nezabloudil. Byl vytvořen podle stejnojmenné knihy Oskara Leo Krauseho. Představí osudy politického vězně, dělníka, stavěče v cirkusu a posléze cirkusového ředitele, exulanta, spolupracovníka Rádia Svobodná Evropa, galeristy.

Připomene dva politické procesy, které se v roce 1950 odehrály v budovách Hálkova divadla a sokolovny v Nymburce, v nichž byli odsouzeni rodiče Oskara Krauseho a řada dalších nevinných lidí. Texty přednese herec František Kreuzmann, na kytaru bude hrát Jan – Matěj Rak, promluví historik a starosta města Nymburka Pavel Fojtík a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Večera se zúčastní i manželka Oskara Krauseho Alice.

Beseda začíná v 18 hodin ve foyer Městského kina Sokol.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.