Klášter založili dominikáni v době založení královského města Nymburka v druhé polovině 13. století. Od krále Přemysla Otakara II. dostali k jeho vybudování pozemky s podmínkou, že jeho jižní část bude sloužit zároveň jako městská hradba.

Původní podobu kláštera ani klášterního kostela bohužel neznáme. Velikost dochovaného presbytáře však svědčí o obrovských rozměrech kostela – šířka lodi prý byla na čtyřicet kroků a kostel byl vybaven dvanácti oltáři.

Klášter byl v průběhu staletí několikrát poničen – v době husitské, za třicetileté války a nakonec po zrušení císařem Josefem II. Zbytky lodi klášterního kostela byly přestavěny na radnici, později na Hálkovo městské divadlo, z presbytáře se, v době, kdy byly klášterní budovy zbořeny a v druhé polovině 19. století nahrazeny budovami obecné a měšťanské školy, stala školní kaple. V době socialistické „péče“ o kulturní památky kaple chátrala.

V posledních letech začalo město s její postupnou rekonstrukcí. Po roce 2011 byla provedena generální oprava krovů, střechy, restaurování pozůstatků gotických oken v prostoru půdy a restaurování cihlového pláště objektu. Na přelomu minulého a letošního roku bylo dokončeno odvlhčení základů s vybudováním dešťové kanalizace, odstranění statických poruch zdiva, terénní úpravy a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple.

Na stavební práce dohlíželi památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc se nachází v městské památkové zóně.

Proinvestovaná částka v této etapě rekonstrukce dosáhla 1,6 miliónu korun, celkem bylo zatím proinvestováno 11 miliónů korun. Nyní zbývá poslední etapa – obnova interiérů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.