V sobotu 11. listopadu se ve 14 hodin sejdou občané Chleb v Obecním domě s kronikáři, se členy České obce legionářské a příslušníky Klubu vojenské historie – 2. pluku Nymburk v dobových legionářských uniformách, aby si Václava Ottu připomněli blíže.

Václav Otta byl do rakouskouherské armády povolán v říjnu roku 1914 a již 1. května 1814 padl do zajetí. V roce 1916 vstoupil do řad československého zahraničního vojska. Jeho spolubojovníky jsou v té době praporčíci Igor Vilímek, rodák z Lysé nad Labem (in memoriam kapitán), a Rudolf Medek, pozdější brigádní generál.

Při plnění bojových úkolů v čele své roty 2. dubna praporčík Václav Otta padl. In memoriam byl vyznamenán ruským velkokřížem sv. Jiří a po válce československým válečným křížem a povýšen na nadporučíka.

Druhové ho pohřbili ve vesnici Bažnikůvka v Haliči a na jeho hrob vztyčili sochu raněného lva. V roce 1926 převezli Ottův bratr a švagr jeho ostatky i pomník do vlasti, na evangelický hřbitov v rodných Chlebích. Pohřbu 25. dubna 1926 se zúčastnily tisíce lidí.

Památku padlého legionáře v obci připomíná ještě pamětní deska na jeho rodném domě a socha hrdiny na památníku padlých – jeho podoba byla inspirací pro tvůrce pomníku, sochaře Václava Přítele, rodáka z nedalekých Drahelic.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.