V pátek 13. října se v kulturním sále obecního úřadu v Koutech na Poděbradsku konal křest této knihy. Sešli se tu potomci Bohuslava Suchánka, členové Československé obce legionářské, zástupci okolních obcí, ale i místní občané. Čestnou stráž před fotografií hrdiny a jeho vyznamenáními stáli členové Klubu vojenské historie 2. pluk Nymburk v dobových legionářských uniformách.

Knihu společně pokřtili vnukové Bohuslava Suchánka František a Bohuslav Holí, pravnuk Slavomír Holý, editor knihy František Dudek, předseda poděbradské jednoty ČOL Zdeněk Talíř a starosta Kout Milan Novák.

Bohuslav Suchánek (* 1888 - † 1975), rodák z Kout, vesnický kovář, legionář – desátník, psal svoje vzpomínky na své čtyřleté boje v ruských legiích včetně bitvy u Zborova a sibiřskou anabázi až v době, kdy odešel do důchodu.

Po letech jeho pravnuk Slavomír Holý paměti přepsal a požádal PhDr. Františka Dudka o odbornou pomoc. František Dudek se textu ujal a nezapřev v sobě historika, opatřil legionářovy vzpomínky komentáři, vsuvkami a vysvětlivkami historických a politických událostí a dobových reálií. Vzpomínkovou knihu tak povýšil na cenný dokument doby. Poté se iniciativy chopil nakladatel Ivan Ulrych, který vypravil skutečně nádhernou knihu.

Na čtenáře čeká strhující čtení nejen o krutých bojích našich legionářů, ale i o všedním životě daleko od domova. Bohuslav Suchánek to vyjádřil lakonicky: „My, kteří jsme za ta léta, co jsme odešli z domova, zažili a viděli věci kolem sebe, jaké jen málo smrtelníkům bylo dopřáno prožít.“  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.