Nejznámější jsou čtyři největší – Zrcadlo u Mlýnce, Pilský rybník u Brodku, Nový rybník u Hasiny a Bučický rybník přímo u Rožďalovic.

Bučický rybník vstoupil po roce 2000 do povědomí ekofarmou, na níž je vedle koní a dalších hospodářských zvířat chován i divoce vyhlížející skotský náhorní skot. Přímo nad rybníkem je i penzion přestavěný z renesančního mlýna a oblíbená restaurace. Nedaleko Bučického rybníka směrem k Mlýnci leží ještě nevelký lesní „nebeský“ rybník Pařízek.

Pilský rybník je atraktivní tím, že je možné ho téměř celý obejít či objet na kole. Právě u tohoto rybníka si trpělivý a obezřetný pozorovatel přijde na své, zajímá-li ho ptactvo. Na jeho hladině a březích je možné spatřit kromě řady kachen, hus, labutí, potápek, volavek i přísně chráněné ptáky, například motáka pochopa, čápa černého, ale i orla mořského či jeřába popelavého. Podobné je to i u rybníka Zrcadlo či hasinského Nového rybníka.

Rybáři si zase přijdou na své u rybníka Babínek ležícího nad Hasinou. Hasina se může pochlubit ještě Kněžskými rybníky. 

Na východ od Rožďalovic leží na Ledečském potoku Horní rybník, zvaný také Holský, Dolní rybník, Třeboňský rybník a Zámostecký rybník u železniční trati k Ledečkám. O jejich stáří svědčí listina z 13. prosince 1431, v níž Beneš Košík z Lomnice přepisuje rožďalovické zboží své choti Kateřině z Berkova. Mezi vyjmenovaným majetkem figuruje i Třeboňský rybník.

Pod hrází Dolního rybníka, přímo u silnice z Rožďalovic ke Mlýnci a tedy i k Zrcadlu potkáme romantickou studánku. Péčí města byla nedávno vyčištěna, upravena včetně okolí a nad ní zřízen přístřešek. I když slovo přístřešek nedokáže vyjádřit podstatu objektu. Jedná se spíše o sochařské dílo vytvořené ing. arch. Jiřím Vorlem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.