U restaurovaného náhrobku s raněným lvem v sousedství vchodu do evangelického kostela, který svému spolubojovníku vztyčili v dubnu 1917 v daleké vesničce Bažnikůvka v Haliči jeho druhové ve zbrani a v roce 1926 ho i s ostatky hrdiny přivezli do vlasti jeho bratr a švagr, nastoupili členové Klubu vojenské historie – 2. pluku Nymburk v historických uniformách.

Starostka obce Lucie Šafránková přivítala občany i hosty, mezi nimiž byli zástupci Československé obce legionářské či senátor Tomáš Czernin.

Kronikář obce Milan Nekolný pohovořil o osobnosti Václava Otty, farář Českobratrské církve evangelické Martin Fér pronesl krátkou modlitbu a zástupci obecního zastupitelstva položili k hrobu věnce. Stejně jako v roce 1926, při ukládání přivezených ostatků Václava Oty do rodné země, zazpíval nymburský pěvecký sbor Hlahol státní hymnu a po ukončení pietního aktu provedl v kostele krátký koncert.

Potom se odebral průvod v čele s vojáky k pomníku padlých v obou světových válkách a k rodnému domu legionáře, kde důstojná oslava skončila.

V podzimních měsících budou vzpomínkové akce věnované Václavu Ottovi a legionářům v obci pokračovat.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.