Jedná se o chráněný přírodní útvar Čtvrtě, jenž byl vyhlášen v roce 1989 k ochraně přirozených lesních společenstev kamejkových habrodřínových doubrav a prameništních olšin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů. V rámci soustavy Natura 2000 byly Čtvrtě doplněny do národního seznamu evropsky významných lokalit.

Čtvrtě se rozkládají na úbočí terénního zlomu, ze kterého v rozeklané rokli vytéká řada pramenů. Ty potom napájejí Bahna, což je řada mokřadů s výskytem vzácných rostlin. Z prameniště vytékají potůčky napájející lesní rybníček Dymáček, který tady nechali zřídit Thurn-Taxisové jako odchovnu pstruhů. Všechny potůčky se potom stékají při vstupu do rybníka Zadník na horním okraji obce Mcely.

Kromě bledulí tady v nadcházejícím jaru objevíte řadu vzácných rostlin, především vstavačovitých, ale stráně rozkvetou i tisíci „obyčejnými“ květy podléštěk, sasanek, dymnivek, orsejů, fialek, petrklíčů…

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.