Příčinou velkého množství případů je zanedbaná prevence, jejíž důležitost měla akce zdůraznit.

„Obyvatelé Nymburska riziko slunečního záření velmi podceňují, a to i přesto, že melanom je jedním z nejzhoubnějších typů rakoviny a postihuje stále větší procento populace. Díky Dnu prevence melanomu jsme u pacientů odhalili sedmadvacet patologických ložisek, z toho jeden melanom a dvě velmi podezřelá ložiska spolu s dalšími nebezpečnými onemocněními kůže,“ upřesnil ředitel Polikliniky AGEL Nymburk MUDr. Adam Šafra s tím, že všechny pacienty úspěšně předali na specializovaná pracoviště a také poučili o prevenci. 

Problematika rakoviny kůže je mezi Čechy stále velmi opomíjená, proto se i na Dnu prevence melanomu kladl důraz na šíření osvěty a účinnější prevenci.

„Je velmi důležité sledovat svá znaménka a jednou ročně si je nechat vyšetřit u odborného lékaře. Při dodržení preventivních opatření je možno zjistit a vyléčit melanom včas,“ radí MUDr. Jan Hugo z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který na Dni prevence příchozí vyšetřoval. 

Osvětová akce tak naplnila svůj cíl i očekávání lékařů. Den prevence přispěl k odhalení téměř tří desítek potenciálních onemocnění a zároveň lidé odcházeli poučeni, jak sebe i své blízké chránit proti slunečnímu záření a před vznikem melanomu. Ročně zdravotníci odhalí onemocnění u více než 3 500 Čechů, navíc se může objevit i u velmi mladých lidí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.