Přijel sem na lov, ubytoval se ve zdejším hostinci. Jakási místní tetka, aniž věděla, o koho se jedná, přivítala neznámého pána chlebem a solí. Byla za to odměněna zlatou mincí a zavázána mlčením. Ale protože byla upovídaná, stejně to vyklevetila.

Možná, že právě na základě její historky se tatíci z místní radnice rozhodli k velkolepému činu. V neděli 31. května 1908, na počest šedesátiletého výročí císařova panování, uspořádali za účasti veškerého občanstva a místních spolků velkolepou veselici s vysazováním lip, oslavným projevem pana starosty Josefa Pekárka, provoláváním slávy a muzikou, která založení Jubilejního parku císaře Františka Josefa I. zpečetila hymnou monarchie Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem.

A protože na sochu mocnáře neměli peníze, vztyčili po čase uprostřed parku kříž. Mělo to i jisté výhody, u kříže se mohla zastavovat procesí a pořádali zde slavnosti Božího těla. Litinový kříž pak v dobách, kdy byly církevní slavnosti tabu, kdosi ukradl.

V roce 2007 byla místními na pískovcový podstavec vrácena replika kříže a vztyčena informační cedule o historii Jubilejního parku císaře Františka Josefa I. s portrétem jeho veličenstva.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.