Sborník Boleslavica je pravidelně každoročně vydáván Muzeem Mladoboleslavska a Státním okresním archivem Mladá Boleslav od roku 2012, jeho historie však sahá mnohem hlouběji. Vydávání sborníku totiž navazuje na tradici vzniklou v 60. letech minulého století a s přestávkami pokračující v letech osmdesátých a devadesátých. 

Slavnostního představení letošního ročníku se jako vždy ujali výkonní redaktoři sborníku Jan Juřena a Jiří Filip spolu s ředitelem Muzea Mladoboleslavska Luďkem Benešem a končícím ředitelem Státního okresního archivu Mladá Boleslav Janem Šimonkem. Mezi hosty nechyběli ani první redaktor sborníku Boleslavica ’68 Karel Herčík a další osobnosti spjaté s mladoboleslavskou regionální historií.

Čtenáři se v publikaci mohou těšit například na informace k nálezu denáru uherského krále Štěpána I., ke kterému došlo v Brodcích nad Jizerou. Velké studie jsou věnovány mladoboleslavským komendám a historii dnes již zapomenutého kostela sv. Víta na Podolci.

Velmi zajímavé jsou dále příspěvky k historii porodnictví v Mladé Boleslavi, dělbě gruntů v Kosmonosích, návštěvě Lužických Srbů na Severočeské výstavě ve městě v roce 1927 nebo k historii lučební továrny v Mnichově Hradišti aj. Ve sborníku nalezneme i vzpomínku na nedávno zesnulého amatérského archeologa Vratislava Rudolfa a připomeneme si jeho rozsáhlou archeologickou sbírku, která se nyní nachází v Muzeu Mladoboleslavska.

Nechybí ani drobné články věnované například výročí narození architekta Osvalda Döberta či letos založenému spolku genealogů na Mnichovohradišťsku. Sborník je tradičně doplněn výročními zprávami místních paměťových institucí, zprávami o vyšlé literatuře v regionu a podrobným přehledem zveřejněných článků věnovaných historii a vlastivědě na Mladoboleslavsku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.