Karel Herčík na křtu sborníku připomněl jeho historii. V 60. letech minulého století měl coby redaktor sborníku Boleslavica ’68 v plánu jeho další, pravidelné vydávání, ke kterému nakonec nedošlo. V nastalé politické situaci bylo Karlu Herčíkovi až na výjimky znemožněno publikovat.

Politické, personální a finanční důvody vedly v průběhu několika následujících desetiletí k tomu, že po prvním ročníku Boleslavica ’68 následovala pouze tři nepravidelná vydání v 80. a 90. letech minulého století. Pravidelné každoroční vydávání sborníku bylo obnoveno až v roce 2012 díky mladým historikům Janu Juřenovi a Jiřímu Filipovi.

Boleslavica ’16 přináší v úvodní části životopis Karla Herčíka, jeho výběrovou bibliografii a tři vzpomínky na něj coby kolegu, přítele i gymnaziálního profesora.

Další články, na kterých se podílelo celkem 22 autorů, se věnují například nálezům mincí u Sýčiny, Pískové Lhoty a na Zvířeticích, historii divadelních ochotníků v Kosmonosích, požáru v Mladé Boleslavi v roce 1859, dopadu prusko-rakouské války na každodenní život v Mnichově Hradišti, pomníku matky Miroslava Tyrše v Dolním Slivně, dystopickému Románu živlů a hrůz Josefa Müldnera z roku 1922 či práci bakovské četnické stanice v letech 1849 až 1938.

Nechybí ani další díl „seriálu“ o nemovitých připomínkách obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav, který zpracovává ředitel okresního archivu Jan Šimonek. Sborník doplňují představení repliky legionářského vlaku, výroční zprávy muzeí na Mladoboleslavku, recenze regionální vlastivědné literatury a historicko-vlastivědná bibliografie Mladoboleslavska za rok 2015.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.