Ta bude jako vlastník objektu po vyřízení nezbytných formalit oprávněným žadatelem o nemalé dotace na vědu a výzkum z programu Prosperita Evropských strukturálních fondů.

Jakmile se za podpory agentury CzechInvest podaří obstarat příslušné finanční prostředky na přestavbu a nové vybavení bývalých mlýnských prostor, bude rychle přikročeno k velmi zásadní rekonstrukci objektu s uvažovanými náklady kolem 260 miliónů korun.

Nově zakládaný vědeckotechnický park v Kralupech je společný projekt pražské VŠCHT, Stavební fakulty ČVUT a Města Kralupy nad Vltavou. Jedním z hlavních úkolů VTP budou přenosy nejnovějších vědeckých poznatků do praxe, a to zejména v oblastech moderní stavební chemie, stavebních materiálů, jakož i druhotného využití stavebních odpadů s ohledem na životní prostředí.

V objektu někdejší mlýnice se uvažuje hned se sedmi odbornými pracovišti, jež budou aktivně zkoumat, jak co nejefektivněji uvést poslední novinky z oblasti stavebnictví do průmyslové praxe.

Vzhledem k nutnosti praktického ověřování postupů při aplikaci nejnovějších chemických činidel v technoparku rovněž vzniknou menší specializované laboratoře pro přípravu vzorků k analýzám na již zmíněných odborných pracovištích.

Samotné laboratoře budou dále vybaveny špičkovou mikroskopickou, spektrální a zobrazovací technikou, která je dnes pro ověřování fyzikálně-chemických vlastností stavebních materiálů již naprostou nezbytností.

Zakladatelé parku předpokládají, že v blízké budoucnosti zde vznikne rovněž poptávka externích stavebních korporací na provádění výzkumných úkolů šitých „na míru“.

Část aktivit technoparku bude zaměřena i mimo jeho zdi. Mladí vědci a výzkumníci totiž v blízké budoucnosti hodlají o své práci referovat jak svým budoucím potenciálním kolegům z místního gymnázia, tak pochopitelně i z rovněž místní střední odborné školy chemické.

Žáci základních škol a občané Kralup se v budoucnu mohou těšit na dny otevřených dveří, kterými vědecko-technický park hodlá popularizovat svůj chemicko-technologický výzkum občanům kralupského regionu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.