Stalo se tak poté, co ochranné sítě voliéry nevydržely nápor sněhu. Ze zoo je to do Kralup přibližně 25 kilometrů.

Na udané místo ve Štefánikově ulici č. p. 640, několik kroků od místní restaurace U Kincla, neprodleně vyrazila hlídka Policie ČR, která zprávu ověřila a prostřednictvím operačního důstojníka vyrozuměla pražskou zoo o výskytu jednoho mladšího ibisovského exempláře na střeše v Lobečku. Do Kralup proto bleskově vyrazila jedna z veterinářek spolupracující přímo se zahradou, která pro snadný odchyt nahlášeného ptáka s sebou hned vezla dva síťkové kesery.

V mezičase však do Kralup zalétnuvší si ibis znovu nabral sil a vzlétl, uletěl však naštěstí jen přibližně 150 metrů na třetí dostavovaný paneláček firmy Madruzzo za bývalými jeslemi mezi internátem učiliště a novým dětským hřištěm. Zde se za soumraku majestátně usadil pod vrcholem nového pětipodlažního lešení.

V ten okamžik jeden z přítomných policistů spolu s veterinářkou vstoupili z moci úřední na jinak uzavřený stavební pozemek se dvěma síťovými kesery v rukou. Velmi opatrně poté pod rouškou houstnoucí tmy téměř neslyšně stoupali po žebřících až do čtvrtého lešenářského podlaží, kde na vrchní trubce zábradlí v klidu a pohodě trůnil uprchlý ibis.

Finále odchytu se jal realizovat mladý policista, který se k uprchlíkovi neslyšně přiblížil a metr a půl od sedícího černého ibise rychle máchl zapůjčeným síťkovým keserem a na první dobrou uprchlíka zručně polapil do sítě.

Přítomná veterinářka ještě na lešení polapeného ibise odborně prohlédla a sama jej snesla dolů. Na zemi tohoto ještě na chvíli svěřila do péče policistovi, aby během tří krátkých minut informovala pátrací koordinátory pražské zoo, že odchyt v Kralupech – Lobečku ve spolupráci s přítomnou hlídkou Policie ČR proběhl na profesionální úrovni a bez mimořádných událostí.

Kromě tohoto uprchlíka bylo do čtvrtka polapeno dalších pět ibisů, jimž sníh umožnil útěk z pražské zoologické zahrady.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.