Výstavní prostory bývalého špýcharu se proměnily na další tři roky v ráj měr, vah a závaží. Návštěvníci zde mají možnost seznámit se nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. I z toho důvodu je kladen důraz na tři ctnosti, vážící se k měrám a vahám: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Jádrem výstavy je soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Nebude chybět ani část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.

Ve spolupráci s Celní správou je na sobotu 30. ledna připraven pro návštěvníky také doprovodný program při příležitosti Mezinárodního dne celníků. Právě celníci měli totiž k měření a vážení vždy blízko.

Kromě komentované prohlídky výstavy si budete moci prohlédnout zajímavé předměty zabavené při celních kontrolách, navštívit kancelář celníka z doby První republiky, podívat se na použití celnických psů v akci nebo na technologické vozidlo. To vše se zasvěceným komentářem členů Celní správy v současných i historických uniformách.

Po měsíční pauze se také opět otevřou interiéry severozápadního křídla zámku, kde je možné každý víkend navštívit vzdělávací program s názvem „Aristokracie: začátek konce“. Ten nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství.

Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků šířeji seznámíte se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě nebo jejím životním stylem.

Další informace

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.