Výstavní prostory bývalého špýcharu se proměnily na další tři roky v ráj měr, vah a závaží. Návštěvníci zde mají možnost seznámit se nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. I z toho důvodu je kladen důraz na tři ctnosti, vážící se k měrám a vahám: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Jádrem výstavy je soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Nebude chybět ani část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.

Ve spolupráci s Celní správou je na sobotu 30. ledna připraven pro návštěvníky také doprovodný program při příležitosti Mezinárodního dne celníků. Právě celníci měli totiž k měření a vážení vždy blízko.

Kromě komentované prohlídky výstavy si budete moci prohlédnout zajímavé předměty zabavené při celních kontrolách, navštívit kancelář celníka z doby První republiky, podívat se na použití celnických psů v akci nebo na technologické vozidlo. To vše se zasvěceným komentářem členů Celní správy v současných i historických uniformách.

Po měsíční pauze se také opět otevřou interiéry severozápadního křídla zámku, kde je možné každý víkend navštívit vzdělávací program s názvem „Aristokracie: začátek konce“. Ten nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství.

Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků šířeji seznámíte se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě nebo jejím životním stylem.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.