Kniha, která je neodmyslitelně spjata s Kutnou Horou, se na knihkupeckých pultech objeví v posledním listopadovém týdnu. V edici Miraculum Octavum Mundi ji s ilustracemi kutnohorského výtvarníka, pedagoga a filmaře Vladimíra Císaře vydává nakladatelství Globus International.

Křest knihy, kterou lze směle přiřadit ke kutnohorskému rodinnému stříbru, se v pátek 24. listopadu od 17:00 hodin odehraje v prostorách úžasně zrekonstruovaného Dačického domu na Komenského náměstí v Kutné Hoře.

Půvabná kniha vzpomínek, v níž autorka románovou formou popisuje historii rodiny svých předků, kteří vlastnili a provozovali jeden z mnoha kutnohorských mlýnů, vyšla poprvé roku 1948, tehdy s ilustracemi Václava Fialy, profesora Učitelského ústavu v Kutné Hoře. Další vydání vyšlo až po předlouhých 66 letech v edici Miraculum Octavum Mundi a s novými ilustracemi Vladimíra Císaře. Bylo záhy rozebráno.

Třetí vydání je rozšířené o několik unikátních černobílých fotografií z archívu autorčiny rodiny a také o pojednání Pavla Nováka o historii kutnohorských mlýnů. Změny se dočkala i výtvarná část knihy, Vladimír Císař obměnil některé akvarely, kterými Paměti z Fastrova mlýna vyzdobil.

Křest knihy zarámuje komponovaný pořad, ve kterém se uplatní mluvené slovo, dramatizovaná četba z knihy, dokumentární filmy i hudební vystoupení.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.