Jenže peníze jsou na prvním místě, to už věděli naši králové, kteří odtud brali stříbrného kovu přehršle.

Nárožní Dačického dům nebylo lze přehlédnout, polorozpadající se troska vypadala, že ji už nic nezachrání. Přešlo pár let a nyní se přijeďte podívat, jak vypadá renesanční dům na dnešním Komenského náměstí. Jak probíhaly záchranné a restaurátorské práce, se dozvíte uvnitř z fotodokumentace a textové přílohy. 

V domě s erbem v průčelí se narodil do rodiny bohatého měšťana a rychtáře v roce 1555 Mikuláš. Původně pocházel z rodu Křivoláčků, ale otec Ondřej Křivoláček byl povýšen na erbovního měšťana s predikátem z Heslowa.

Hýřil a záletník

Mikuláš žil především z rodinného stříbra, doslova, z podílu na stříbrném dole. Většinu života strávil v hospodách a na frejích neboli záletech, byl to velký požitkář. Také se dostal s mnoha měšťany do sporu, ti se nad ním pohoršovali, jejich manželky ale jen na oko, ty mu jeho eskapády povětšinou záviděly. Jeho život je hezky vylíčen ve Vávrově filmu Cech panen kutnohorských.

Mikuláš ale byl také znamenitým pozorovatelem své doby, do rodinné kroniky zaznamenal mnoho zajímavých informací, jazykem vládl mistrovsky.

Pro své bouřliváctví až prchlivost byl několikrát vsazen do vězení, i v šatlavě se vesele bavil a rušil klid horního města. Dokonce při sporu v souboji zabil Felixe Novotného, za což ho na delší dobu uvěznili. Vykoupil se, oženil a se svou ženou Alžbětou prožil dvacet let. Při jeho nákladném životě se jmění pomalu rozkutálelo, zemřel roku 1626. 

Jeho osoba je v Kutné Hoře značně připomínána, v uličce vedle Dačického domu je znamenitá restaurace nesoucí jeho jméno, než k ní dojdete stavte se v kavárně a cukrárně pojmenované, jak jinak, než Dačického.

Interaktivní výukové centrum

Dům, vnitřně poničený necitlivou parcelací na bytové prostory, je nádherně opraven a upraven, město potažmo další instituce tu získaly edukační a výstavní centrum s moderním vybavením – dotykovými obrazovkami, velkoplošnou projekcí, videomappingem. Pro děti a mládež jsou tu různé výukové předměty.

Dům si můžete prolézt od gotického sklepení po půdu, v přízemí, v bývalé kapli, je výstava kopií královských korun, a také šperky. Velmi hezky zpracovaný je kreslený film o Mikuláši a rozvoji Kutné Hory v dobách těžební slávy. Jsou tu prezentovány všechny republikové památky zapsané do seznamu UNESCO, v patře uvidíte výstavu zaměřenou fotografiemi a exponáty na památky jihovýchodní Asie.

Zařízení využívají na pořádání přednášek, kolokvií, výuku studentů, ve spolupráci s pardubickou univerzitou, také jako koncertní.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.