Prevence je v tomto ohledu velmi důležitá. I proto policisté sledují možná rizika, která s sebou přináší například internet a využívání sociálních sítí. Zde je spousta příležitostí, jak upozornit děti a dospívající na nebezpečí, se kterými se mohou na internetu setkat, jak se jich vyvarovat a jak jim čelit. 

Ve středu 19. listopadu o této problematice hovořila s dětmi zručského domova policistka Mgr. Vendulka Marečková z oddělení tisku a prevence. Poskytla jim mnoho cenných rad a doporučení s využitím poznatků z vlastní praxe a s uvedením konkrétních případů, kdy byly děti ohroženy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu.

Od šikany po zneužití

„Protože víme, že různé formy kyberšikany, kybergroomingu - tedy jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce, kyberstalkingu – nebezpečného pronásledování, a další nebezpečné jevy mohou přerůst do obtížně řešitelných situací, je důležité s dětmi a dospívajícími v tomto duchu pracovat,” dodala Marečková.

Setkání nebylo poslední, obě strany se domluvily na společné spolupráci a dalších besedách například na téma Trestní odpovědnost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.