Barokní most s pěti oblouky, pocházející z doby kolem roku 1700, je evidovanou kulturní památkou. Překlenuje Vavřinecký potok v místě zvaném Toušické prahy, na dnes již neexistující, v 18. století frekventované cestě ze Zásmuk do Toušic a Kouřimi okolo Toušického mlýna. Most, po kterém dnes vede pouze polní cesta, je důležitým svědkem toho, že trasy historických cest často vedly jinudy než v současnosti.

Z centra Toušic se vydat k mostu vyžaduje ovšem radu od laskavých obyvatel, neboť žlutá značka o památce mlčí a nejbližší cesta vede mezi drůbežářskými objekty, kudy by se turista o vlastní vůli nikdy nevydal.

Tím ovšem poutníkovy strasti nekončí. Když dosáhne svého cíle, uvidí jen prašnou cestu vedoucí mezi kamennými zídkami. Aby se stal svědkem monumentální podívané, musí sejít po krkolomné cestičce až pod tzv. Toušické prahy, což je kaskáda ortorulových ploten položených napříč tokem potoka s pětimetrovým převýšením, přes které se přelévá proudící voda. Od tůně, z níž pak Vavřinecký potok v meandrech pokračuje klidným tokem k vesnici, se teprve otevře nádherný pohled na divoké peřeje, letos ovšem zmírněné nízkým stavem vody, nad nimiž se klene pětiobloukový most. Věřte, že tato podívaná stojí za trochu námahy.

Zdejší tok Vavřineckého potoka je bohatý rovněž výskytem vzácných vodních živočichů. V tůňkách žijí vranka, mřenka, mník, pstruh potoční a řada žab.

Mezi vodáky je místo známé jako Toušická kaskáda a její sjezd při vysokém stavu vody je pouze pro zkušené vodáky. Je-li vody dostatek, koná se zde v říjnu vodácký sraz Vavřiňák s účastí dvou tisíc vodáků.

V sousedství mostu jsou skromné zbytky středověké tvrze, postavené zemanským rodem Trmalů z Toušic v druhé polovině 15. století, nyní ovšem zarostlé dvoumetrovými kopřivami.

Při návratu do vesnice, tentokrát již po žluté značce, potkáme sloupovou kamennou zvoničku. Na desce se dočteme, že Tato památka je srdečné přání občanů Toušických 1859. Je ozdobena obrázky svatého Václava a Panny Marie s Ježíšem Kristem v náručí.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.