Nový český mariánský obraz vytvořil kladenský výtvarník Zdirad Čech k poctě lidického faráře patera Josefa Štemberky. Vychází ze Staroboleslavského paladia, ale náruč Panny Marie je prázdná, v rukách svírá pouze prázdné roucho.

Obraz prohlásil kardinál Duka v den 145. výročí narození lidického faráře Josefa Štemberky a současně 95. výročí jeho nastoupení do Lidic „Pannou Marií Lidickou“.

Jeden jeho exemplář našel své místo v kapli Arcibiskupství pražského. Zdirad Čech v současné době pracuje na obrazu Panny Marie Lidické, který bude městem Kladnem darován při pouti do Cách.

Keramická varianta obrazu Panny Marie Lidické byla na půdorysu kostela nedávno vsazena do oltáře, který vytvořil sochař Petr Váňa. Autorem keramického reliéfu je Jaromír Huja. Do nitra mensy byla vložena depeše kardinála Duky pro příští generace. Umístěním obrazu získá pietní místo v Lidicích ekumenický prostor vhodný pro meditaci a modlitbu.

Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení obce Lidice se uskuteční v sobotu 14. června. Po skončení pietní vzpomínky proběhne již 8. ročník celostátní přehlídky dětských sborů "Světlo za Lidice".  

Pietní vzpomínce bude od 9 hodin předcházet vzpomínková bohoslužba - mše za P. Josefa Štemberku a požehnání obrazu Panny Marie Lidické v oltáři na základech lidického kostela sv. Martina za osobní účasti kardinála Dominika Duky.

Tradičně v předvečer pietní vzpomínky, 13. června od 20 hodin, bude pro návštěvníky připraven slavnostní koncert pod názvem "Pocta slavným Čechům", na počest operní pěvkyně Jarmily Novotné a Jana Masaryka, osob majících v minulosti k Lidicím velice blízko.

Další informace

www.lidice-memorial.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.