Proto Městská knihovna v Kladně nabídla ve čtvrtek svým uživatelům trochu jinou, uvolněnou formu čtenářství, scénické čtení... 

Se stále se rozrůstajícím projektem LiStOVáNí, cyklem scénických čtení vystoupil v Čítárně MěK Kladno přímo autor projektu Lukáš Hejlík. Společně se svými bývalými spolužáky, herci Jihočeského divadla Věrou Hollou a Pavlem Oubramem sehráli německý bestseller D. Glattauera přeložený do mnoha jazyků Dobrý proti severáku. Romantickou a vtipnou epistolární novelu přenesli na improvizované jeviště s minimem rekvizit a maximem nasazení.

Veškerý děj je popsán formou e-mailů, které si mezi sebou vyměňují dvě osoby. Věra Hollá jako Emmi Rothnerová si plné hlediště podmanila zvučným hlasem a civilním projevem ženy, která je moc stará na to, aby něco měnila a přitom moc mladá na rezignaci. Pavel Oubram jako Leo Leike vystupuje sebevědomě před monitorem, umí zhodnotit a přesně popsat situaci, ale skutečným životem proplouvá váhavě. Lukáš Hejlík provází slovem vypravěče a v závěru příběhu sehraje další důležitou postavu B. Rothnera.

Co stane, když překročíme tenkou linii mezi nezávaznou intimitou a absolutním neznámem? Přežije touha osobní setkání, nerozplyne se nebo bude naopak vzkvétat?

Kultovní projekt LiStOVáNí podporuje čtenářství jako takové již třináct let. Živou formou seznamuje i nečtenáře s literaturou, ročně uvede kolem 10 premiér a na repertoáru má více než sto knih. Projekt si klade za cíl budit chuť ke čtení a poznávání obecně, proto je LiStOVáNí určeno všem věkovým kategoriím, které „chtějí prožít knihu více smysly“.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.