Dále na středu 16. dubna od 17.30 je připravena přednáška Mgr. Šárky Maškové Janotové Antropolog mezi kontinenty. Aleš Hrdlička na prahu vědy v Československu.

Výstava:

Výstava neortodoxním způsobem představuje osobnost, práci a odkaz amerického antropologa českého původu Aleše Hrdličky (1869-1943).

Hrdlička žil a působil v době stejně zajímavé jako bouřlivé a stejná byla i jeho profesní kariéra a životní osudy. Byl světově známým vědcem v oboru, který si kladl za cíl zkoumat původ, vývoj a diverzitu lidského druhu – antropologie. Aktivně se z pozice vědce angažoval v otázkách kulturních a politických, ať již v USA i Evropě aktuální problematiky rasismu a tázání se po rovnosti lidských plemen, zdraví minulých i současných lidských populací, až po radikální odmítnutí německého nacismu po roce 1933.

Zabýval se i otázkami lidské evoluce a zejména problematikou šíření lidského druhu po planetě, je autorem dodnes platné teorie osídlení amerického kontinentu. Ačkoliv většinu svého mládí i aktivního života prožil v USA a v mnoha ohledech byl ztělesněním amerického snu, nikdy nepřestal myslet na zemi svého mládí, do které se i rád vracel.

Málo se mluví také o jeho roli při vzniku samostatného Československa – jako přítel mnoha českých a amerických politiků působil jako neoficiální konzul Čechů v USA. V mladém Československu také finančními i hmotnými dary podporoval českou vědu a antropologii zvláště.

Zároveň byl ale rozporuplnou osobností a vědcem s etickými standarty, které by dnes neobstály. Jeho sběry kosterního materiálu na posvátných pohřebištích původních obyvatel Ameriky budí ostatně vášně dodnes. Byl také podporovatelem nauky o zlepšení dědičného základu lidského rodu, eugeniky.

Samostatnou kapitolu pak představuje „druhý život“ Aleše Hrdličky, totiž způsob, jak byl jeho mnohdy rozporuplný životní příběh a názory interpretovány a idealizovány v komunistickém Československu po roce 1948.

Výstava prostřednictvím autentických sbírkových předmětů a archiválií z Hrdličkova muzea člověka Přírodovědecké fakulty UK v Praze dokumentuje základní rysy Hrdličkovy práce, vědeckého i kulturního odkazu.

Výstava bude přístupná během otevíracích hodin knihovny a vstup na ni je zdarma.

Přednáška:

Ve středu 16. dubna od 17.30 přijede do knihovny vyprávět o Aleši Hrdličkovi Mgr. Šárka Mašková Janotová z Hrdličkova muzea člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Aleš Hrdlička byl významnou postavou světové antropologie, stejně jako vytrvalým podporovatelem české vědy. Účelem přednášky je proto přiblížit Aleše Hrdličku ve vztahu k českým zemím, které pro něj byly po celý život důležité.

Přednáška se zaměří na formování české antropologické vědy, na níž se Hrdlička nemalou měrou podílel, na jeho vztah k českým vědeckým kolegům a přátelům.

Vstup zdarma.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.