Expozice jsou pojaty jako celorepublikové, ale v každém kraji se navíc snaží zohlednit lokální problematiku formou speciální prezentace.

Vernisáž první putovní výstavy se uskutečnila v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 4. února. Pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR ji připravilo Comenium o. p. s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Učenou společností České republiky.

Dvojjazyčné postery seznamují s 13 výzkumnými projekty, z nichž 11 jsou velké výzkumné infrastruktury, které získaly podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.