Výstava přiblíží výtvarnou práci při přípravě knihy, tedy postupy ilustrátora, grafického úpravce či sazeče v minulém století, kdy se většina knižní produkce realizovala knihtiskem. Předtisková příprava knih tištěných knihtiskem zahrnovala řadu náročných úkonů, obvykle skrytých zrakům čtenářů. Návštěvník se seznámí s dobovými reprodukčními technikami i principem sazby textu z kovových liter. Vystaveny budou tiskařské štočky s ilustracemi, přípravné skici, makety knih i sazečské náčiní z bohatých fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea.

Knihtisk patří mezi techniky tisku z výšky – tisknou vyvýšená místa (plochy, linie), netisknoucí místa jsou vyhloubena. Využívá principu tisku z pohyblivých kovových liter pro textovou část, obrazová část je tištěna pomocí tzv. štočků. V průběhu staletí prošla tato technika značným vývojem, základní princip však zůstal v podstatě stejný. Knihtisk byl v poslední čtvrtině 20. století vytlačen ofsetem a později digitálním tiskem, ale nezmizel docela – dnes je vyhledáván spíše jako netradiční ušlechtilá tisková technika.

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea shromažďuje doklady k vývoji české knižní kultury ve 20. století. Spravuje sbírky knižních ilustrací, exlibris, plakátů, tiskařských štočků, nakladatelskou korespondenci, fotografie, sbírku kramářských tisků, tiskařské stroje i sady dobových písem. Sbírka štočků, kterou výstava představí především, obsahuje několik tisíc tiskových matric pro reprodukci obrazových částí knih. Kolekce dokumentuje téměř všechny tiskové techniky používané ve 20. století.

Na portálu eSbírky, který prezentuje ve virtuálním prostředí sbírky českých kulturních institucí, je souběžně připravena tzv. virtuální výstava.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.