Klub přátel hornických tradic Kladno o.s., hlavně díky svým kolektivním členům a za přispění Statutárního města Kladna dokončil restaurování pomníku havířům z dolu Engerth, kteří zahynuli při důlním neštěstí 23. února 1876.

Při této příležitosti uspořádal u restaurovaného pomníku pietní akt. Účastníci si připomenuli toto důlní neštěstí a uctili památku havířů. Předseda Klubu, primátor Statutárního města Kladna a zástupce kolektivních členů Klubu položili kytice k restaurovanému pomníku. Přítomen byl i perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Pietní akt doprovázel zpěv Ženského pěveckého sboru Smetana Kladno.

Po skončení pietního aktu položili účastníci kytici také u restaurovaného hrobu Jana Váni, prvního báňského ředitele Pražské železářské společnosti.

Klub přátel hornických tradic Kladno o. s. zmapoval v roce 2010 stav všech hornických pomníků na hřbitovech v Kladně a ve Vrapicích. Zaměřil se především na hrob Jana Váni, dále pomníky připomínající neštěstí na Dole Engerth a Amalie v Kladně a pomník neštěstí na Dole Kateřina ve Vrapicích.

Vzhledem k ukončení těžby uhlí na Kladensku v roce 2002 nemají tyto pomníky žádného majitele a jejich stav byl více než tristní. Ještě v roce 2010 zahájil KPHT Kladno opravu hrobu Jana Váni, kterou iniciativně dokončila firma Energie – stavební a báňská, a. s. Hrob prvního báňského ředitele Pražské železářské společnosti Jana Váni je v současné době opraven a důstojně reprezentuje historii kladenského hornictví.

V roce 2011 bylo zahájeno restaurování nejvíce poškozeného pomníku k neštěstí na Dole Kateřina, umístěném na církevním hřbitově ve Vrapicích. Tato práce byla dokončena v polovině roku 2012 a pomník byl slavnostně představen veřejnosti. Tento projekt financoval Klub z vlastních zdrojů.

Po současném dokončení a představení rekonstruovaného pomníku Engerth tak tedy zbývá zrekonstruovat pomník dolu Amalie. Přijde na řadu v roce 2015 a již nyní prosí KPHT Kladno o. s. o finanční pomoc všechny, kterým záleží na důstojné prezentaci památek na kladenské hornictví.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.