Oslav ve Velvarech se zúčastnili zástupci více než čtyř desítek sborů, kteří na velvarské náměstí přivezli historickou i současnou hasičskou techniku a prapory.

Při příležitosti významného výročí udělil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák v průběhu slavnostního nástupu sborů a praporů na velvarském náměstí čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů Velvary za příkladnou a obětavou práci při rozvoji hasičstva ve středních Čechách a to do rukou starosty sboru Františka Saifrta.

Dále hejtman předal pamětní medaile zasloužilým členům SDH Velvary Antonínu Mášovi, Jaroslavě Saifrtové a Luboši Šulcovi a starostce města Jitce Linhartové. Program oslav pokračoval průvodem hasičů a položením věnců k uctění památky zakladatele sboru Karla Krohna.

„Gratuluji Velvarským k jejich velkému výročí. Spolu s nimi ale tuto událost slaví i všichni, kdo u nás žijí hasičskou tradicí. Stejně jako před 150 roky i dnes jsou dobrovolní hasiči připraveni pomoci svým bližním. Neboť oni jsou ti, kteří běží na pomoc tam, odkud lidé utíkají. Plně se to potvrdilo v loňském roce, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně,“ řekl hejtman Josef Řihák.

Po skončení průvodu si Josef Řihák prohlédl budovy hasičské zbrojnice ve Velvarech. „Je vidět, že město se o své hasiče dobře stará. Velvarští hasiči mají pěkné zázemí i kvalitní techniku,“ řekl hejtman.

SDH Velvary má v současné době 70 řádných členů a 13 mladých hasičů. Výjezdová jednotka města patří do kategorie JPO III/2 a má 25 členů. V letošním roce už mají velvarští hasiči za sebou více než deset ostrých výjezdů především k požárům a k likvidaci následků dopravních nehod.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.