„Dospívající dívky jsou často vystavovány velkým tlakům na svůj vhled. Jsem velmi ráda, že soutěž Miss Junior oproti ostatním podobným soutěžím volí netradiční přístup a má přesah klasických soutěží krásy. Organizátorům nejde jen o vzhled, ale snaží se dívky například učit zásadám zdravého stravování, cíleně je varují před nebezpečím poruch příjmů potravy, dívky absolvují i IQ testy. I to je důvod, proč jsem se rozhodla soutěž podpořit,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Přípravy dalšího ročníku (Nejen) soutěže krásy Miss Junior 2017 jsou v plném proudu. Počátkem září se otevřou přihlášky do soutěže a zároveň se do základních a středních škol jednotlivých krajů rozjedou certifikovaní lektoři Edu teamu Miss Junior.

Cílem projektu není jen celorepubliková soutěž, která ve finále vyhlásí kromě absolutní vítězky také každému kraji příslusnou vítězku - Miss Junior daného kraje. Pořadatelům jde především o edukaci náctiletých v oblasti poruch příjmu potravy, bulimie a anorexie, stejně jako další nesporně rizikové oblasti, sociálních sítí a internetu obecně.

V loňském školním roce bylo pod hlavičkou projektu Miss Junior zrealizováno prakticky na tři sta edukativních seminářů na základních a středních školách. Ve Středočeském kraji se do projektu zapojila například velvarská základní škola. 

„Na naší škole proběhla aktivizační přednáška vedená lektorem Eduteamu Miss Junior na téma poruchy příjmu potravy. V dnešní době, kdy se s touto nevyzpytatelnou nemocí setkáváme u dospívajících žáků a studentů stále častěji, shledávám její nabídku velice aktuální. Činnostní charakter přednášky a práce lektora byla pro žáky přínosem, seznámili se s novými fakty a možnostmi pomoci ohroženým kamarádům nebo přímo sami sobě. Žáky přednáška zaujala a byla přínosem pro jejich zdravý vývoj. Doporučuji tuto aktivitu i dalším školám a doufám, že se s poruchou příjmu potravy budeme setkávat stále méně,” shrnul ředitel, Mgr. Petr Došek.

Podobně kladnou má zkušenost i ředitel Základní školy v Příbrami, Mgr. Jaroslav Kopecký: „V naší škole proběhl program zaměřený na poruchy příjmu potravy, realizovaný ve třech třídách. Děti nabízenou formu prezentace propojenou s prací s tablety přijaly a s nadšením si počítaly svoje osobní hodnoty podle uvedeného programu.”

Podpora jednotlivých krajů, společně s pochvalou od škol, kde semináře v loňském školním roce již proběhly, je velkým zadostiučiněním pro pořadatelský tým Miss Junior a závazkem pro nadcházející spolupráci zároveň. Poruchy příjmu potravy se dnes již zdaleka netýkají jen dívek, ale i mnohých chlapců. A téma nebezpečí internetu a sociálních sítí je pro obě skupiny více než aktuální. Konkrétní výběr témat interaktivních seminářů je vždy a školách, časové rozmezí je plánováno průběžně v rámci nadcházejícího školního roku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.